Księga

„60 lat – Historia firmy parkingowej”:
Interparking wydaje księgę pamiątkową z okazji 60 lat działalności

Firma Interparking, która rozpoczęła działalność wraz z otwarciem Parkingu 58 podczas Wystawy światowej w 1958 roku, w ciągu kilku dekad stała się jednym z liderow branży parkingowej działając w 9 krajach europejskich. Aby uczcić nasz jubileusz, postanowiliśmy wydać księgę pzredstawiającą historę parkingów na pzrestrzeni lat oraz rozwój branży w ciągu 60 lat naszego istnienia. Powstanie firmy było możliwe dzięki filozofii biznesowej jej założyciela, Claude’a De Clerqua, którą kierował się od samego początku. Bardzo szybko zrozumiał, iż samochody będą odrywać coraz większą rolę w życiu społecznym i planowaniu przestrzennym, co skłoniło go do zbudowania Interparking wokół interdyscyplinarnych zespołów, które służyły szeroką, fachową wiedzą w różnych dziedzinach, takich jak architektura, planowanie przestrzenne, obsługa klienta i przetwarzanie danych.

Bogato ilustrowana księga pamiątkowa, zawierająca ponad 300 strn, wkrótce trafi do księgarni. Powstała w ośmiu wersjach językowych i opisano w niej około trzydziestu najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich 60 lat w 9 krajach.

 

Skąd pochodzi słowo „parking”? Czy zgadniesz?

„Parking” jest ciekawym słowem występującym niemal w każdym języku oprócz tego, z którego rzekomo pochodzi. W języku angielskim często mówi się car park (dosł. park samochodowy), a czasami używa się słowa o francuskim pochodzeniu… garage. Słowo narodziło się w okresie, gdy ludzi i towary zaczęto transportować drogami. Jaka jest etymologia słowa „parking”? Dostępne źródła historyczne wskazują na bliskowschodnie przydrożne zajazdy z IX w. zwane także karawanserajami. Były miejscami tymczasowego postoju handlarzy i podróżnych zapewniającymi im bezpieczny wypoczynek. To właśnie z tego względu często budowano je z ogrodzonym dziedzińcem.

Czy masz już swoją księgę pamiątkową Interparking?

Jeśli jesteś zainteresowany, więcej informacji możesz uzyskać tutaj...

10 + 8 =

Share This